MosaLira, Vergroot je wereld


MosaLira is de overkoepelende stichting voor 21 scholen en onderwijsvoorzieningen in Maastricht. Op onze scholen vieren we de verschillen en zijn we voortdurend op zoek naar manieren om nog slimmer te leren. Onderwijsprofessionals wisselen kennis en ervaring uit. Onze experts op het gebied van huisvesting, facilitaire zaken, onderwijs & ondersteuning, HRM, bedrijfsvoering & control en ICT staan onze scholen elke dag bij met raad en daad.

Zo geven we onze leerlingen een stevige basis om uit te groeien tot wie ze zijn. En vergroten we dag na dag, les na les, hun én onze wereld.Onze missie


Onze missie is ‘kinderlijk’ eenvoudig: goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen.
Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op het Rijnlands gedachtegoed, waarbij we de volgende kernwaarden hanteren: vertrouwen, verbinding en vakmanschap.

Openheid en wederzijds vertrouwen vormen de basis om ruimte te creëren voor eigenaarschap, professionalisering en mobiliteit. Hierbij gaan we uit van de kwaliteiten en het vakmanschap van onze medewerkers. We spreken vertrouwen uit in elkaar en nemen de verantwoordelijkheid voor onze eigen en elkaars ontwikkeling.

Groeikansen


Grijp ook zelf je kans om verder te groeien; binnen MosaLira krijg jij de ruimte om je vakmanschap verder te ontwikkelen en regie te nemen over je loopbaanontwikkeling.

Ook vinden we het belangrijk dat medewerkers zich gelukkig en gezond voelen. Werkplezier, vitaliteit en gezondheid staan hierbij centraal.Daarom MosaLira:


  • Ruimte om deel te nemen aan één van de 22 leernetwerken, waar meer dan 300 collega’s jou al zijn voorgegaan;
  • Ruimte voor jouw stem; laat je horen en denk mee;
  • Goede begeleiding voor startende leerkrachten; 
  • Goede begeleiding voor herintreders;  
  • Leren is onze corebusiness, daarom stimuleren wij ontwikkeling en groei bij onze medewerkers;
  • Grote verscheidenheid in scholen, dus veel keuze en nieuwe mogelijkheden en specialisaties (zowel in het regulier basis onderwijs als in het speciaal (basis) onderwijs;
  • Geniet van voordelen en korting via verzekeringsbedrijven;
  • Om die sportieve uitdaging met jezelf aan te gaan via een gunstig tarief van BenVitaal;
  • Onze personeelsvereniging organiseert diverse activiteiten, zodat je jouw collega’s ook op een andere manier kunt leren kennen;